Еднофамилна къща с. Богомилово

Сградата се  намира в с. Богомилово, общ. Стара Загора. Обемът на сградата е съобразен с естествения наклон на терена. 

Къщата разполага с 2бр. надземни етажа и 1 бр. сутерен. Помещенията са съобразени изцяло с желанията и нуждите на възложителите, както и с най-благоприятното ослънчаване на фасадата.

РЗП – 273 кв.м  

арх. Петър Влахов