ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ

ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХОТЕЛСКА КОЗМЕТИКА, С. ЯГОДА