ЗА НАС

ПРОЕКТАНТСКО БЮРО 'АРТ СТУДИО' ЕООД

интериорен дизайнер и архитект

Проектантско бюро „АРТ СТУДИО“ ЕООД е създадено през 2002 г. от арх. Петър Влахов и е пряк наследник на ЕТ „АРТ СИТИ – Петър Влахов“, основана през 1992 г. в гр. Стара Загора. От 2018 г собственик на фирмата е инж. Петър Петров. Основен предмет на дейност на бюрото е инвестиционно проектиране и консултации.
Проектантско бюро „АРТ СТУДИО“ ЕООД предлага изработката на устройствени планове – ПУП-ПЗ и ПРЗ, както и техните изменения, предпроектни проучвания, инвестиционни проекти по част архитектура и всички инженерни специалности, интериорен дизайн, презентации. Работим в партньорство и с ландшафтни архитекти за разработка на проекти по благоустройство, паркоустройство и озеленяване на обществени и частни имоти.
В историята си имаме реализирани над 3 500 проекта за еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, обществени и търговски сгради, промишлени сгради, преустройства и реконструкции, фотоволтаични и ветрогенераторни паркове. Бюрото е с богат опит в градоустройството – проучвания, подробни устройствени планове, частични изменения на застроителни и регулационни планове.
В работата си с клиентите предоставяме индивидуални услуги, съобразени с изискванията на възложителя, използвайки най-съвременните проектантски практики, нискоенергийни и пасивни сгради, устойчиво строителство, „фън-шуй“ анализи и др. Предлагаме най-добрият баланс между жиланието на клиента и действащата нормативна уредба, съвременна визия и концепция, функционалност без компромиси и оптимална строителна стойност. 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

над 35 години опит

Кратки и коректни срокове за проектиране

Качествено проектиране

отличаващ се и запомнящ се продукт